Stavební činnostSTAVEBNÍ PRÁCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Naše firma externě spolupracuje s autorizovanými inženýry v oboru pozemních staveb a silničních a vodohospodářských staveb. Díky této spolupráci jsme schopni Vám zajistit zpracování projektové dokumentace výše uvedených profesí jakéhokoliv stupně. Spolupráce mezi projektanty a naší firmou je velmi pružná a rychlá tudíž v případě námi zpracované projektové dokumentace odpadá složitá komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby pokud nastanou potíže při výstavbě.

Zpracování rozpočtu a hrubého časového harmonogramu je zdarma.