Stavební činnostMezi naše nejvýznamější klienty patří Městský úřad Jílové u Prahy, obecní úřady Jíloviště, Kosoř, Pohoří a Ministerstvo vnitra - Generální řiditelství hasičského záchraného sboru, Firma Kulhavý.

Zde se můžete seznámit s některými významnějšími zakázkami, které naše firma úspěšně realizovala.


STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Jedna z prvních zakázek z oblasti pozemních staveb. Akce zahrnovala kompletní dodávku naší firmou. Úkolem bylo vystavět hasičskou zbrojnici s garáží pro hasičský vůz a technickým zázemím pro posádku. Práce zahrnovaly výstavbu objektu velikosti menšího rodinného domu, napojení objektu na inženýrské sítě, dokončovací práce a konečné terénní úpravy.


VÝSTAVBA MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

Svou povahou velmi zajímavá zakázka byla realizována pro firmu Stanislav Kulhavý v Žampachu nedaleko Kamenného přívozu. Výrobní prostory této firmy se nachází ve starém objektu z dob první republiky, který stojí těsně při břehu řeky Sázavy. Bylo nutno rekonstruovat původní náhon z řeky, vystavět prostor pro vodní turbínu a instalovat veškerou potřebnou technologii. Součástí výstavby byla stavba zakřiveného mostku přes náhon k turbíně elektrárny. Po dokončení stavby a uvedení do provozu elektrárna bezchybně plní svou funkci a překvapivě překračuje plánovaný výkon před výstavbou.


DOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

U této zakázky se jednalo o přidružené a dokončovací stavební práce na rodninném domě. Práce zahrnovaly vyzdění veškerých nenosných konstrukcí, příček, osazení oken a dveří, vnitřní omítky, fasádu, výstavbu interiéru podkroví (sádrokarton), dokončovací práce. Součástí zakázky byla i výstavba oplocení a konečné teréní úpravy.


INSTALACE ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Zakázka pro hotel Doly se týkala zabudování a napojení domovní čističky odpadních vod pro cca 40 návštěvníků hotelu. Právě díky tomuto typu zakázek si naše firma získala dobré jméno v regionu. Plastové těleso čističky je dodáno v celku na staveniště. Následně je čistička osazena do výkopu a obetonována. Po napojení a provedení předepsaných zkoušek je ihned připravena k provozu.


INSTALACE JÍMEK TLAKOVÉ KANALIZACE

S tímto odvětvím má naše firma bohaté zkušenosti právě díky rozsáhlým zakázkám. V průběhu let 2003 a 2004 jsme prováděli přípojky a instalace jímek TK v obcích Kosoř, Pohoří, Chotouň, Skalsko, Hlubočinka, Jirčany, Senohraby. Většinou se jednalo o hromadné akce v celých částech obcí. Díky zavedeným postupům a zkušenostem jsou naše dodávky v této oblasti velmi rychle a kvalitně zpracované.


INSTALACE JÍMKY DEŠŤOVÝCH VOD

Podobný typ zakázky jako u předchozích dvou uvedených. Zároveň i velmi netypický stavební prvek nicméně kvůli stále vzrůstajícím požadavkům obcí na likvidaci dešťových vod také velmi žádaný.


ZABUDOVÁNÍ ZAHRADNÍHO BAZÉNU

Také stále častější a žádanější úkol. Obliba zahradních zapuštěných bazénů stoupá a tak se naše firma začala orientovat i tímto směrem. Nejčastěji se jedná o hotovou plastovou nádobu bazénu, která je součástí dodávky výrobce. Naším úkolem je pak bazén osadit do terénu, stabilizovat stěny bazénu obetonováním a vystavět technické zázemí pro filtrační technologii bazénu.